Reklametekst som utløser salg og goodwill.

Profesjonell hjelp til å skape god reklame / skrive reklametekst til eksisterende og potensielle kunder. DM, annonse, brosjyre.

Den gode reklameteksten utløser det den er ment å skulle utløse - enten det er salg, kundelojalitet eller generell kjennskap til bedriftens unike markedsposisjon. I reklame – som overalt ellers – snakker vi ulikt i ulike rom. Det er forskjell på hvordan vi formulerer en side i en brosjyre og en side på web.

Bare den reklamen som er i tråd med bedriftens strategier er god reklame. Reklameteksten og de visuelle elementene i reklamen skal sammen utgjøre interessant kommunikasjon og være i tråd med bedriftens identitet og strategier.

Ordene & Vinge arbeider for å sikre bedrifter oppmerksomhet på riktig grunnlag - i samarbeid med grafisk formgiver / designer / webdesigner.