Kundebrev, nyhetsbrev, kundemail.

Få på plass føringer for bedriftens skriftlige kommunikasjon, det er godt for omdømmet.

Hver kundemail som går ut fra en kundebehandler, tekniker eller direktør etterlater et inntrykk. Bedriftens skriftlige kommunikasjon er svært viktig for omdømmet.

Kundebrev. Kundemail. Nyhetsbrev. Samme tone og et godt språk i både kundebrev, kundemail og nyhetsbrev løfter inntrykket av bedriften og kan skape / vedlikeholde et godt omdømme.

Ordene & Vinge analyserer bedriftens skriftlige kommunikasjon, gir føringer for valg av ord / god språkbruk, formulerer nyhetsbrev / kundebrev og hjelper bedriften med å score på skalaen for omdømme i hver eneste kundemail.