Hva er bedriftens strategi for bruk av sosiale medier?

Trenger bedriften ideer for å delta i sosiale medier? Hva med retningslinjer for medarbeidernes bruk av sosiale medier?

Mange bedrifter er på Facebook, mange næringslivsfolk har profiler på LinkedIn og mange twitrer om både ditt og datt på Twitter. Hva bedriften skal holde på med, og hva den like gjerne kan styre unna, avhenger i stor grad av hvilke ideer som finnes i bånn. Det er ingen god strategi å være der bare for å være der.

Ordene & Vinge produserer ideer til hvordan bedriften kan ta i bruk sosiale medier og formulerer retningslinjer for bruk.