Tone of voice

En unik stemme er et ekstremt konkurransefortrinn. Skal vi se hvor langt vi kommer?

Det er en kunst å definere bedriftens unike stemme, tone-of-voice, men det har også en systematisk side.

Å finne bedriftens tone-of-voice krever en grundig prosess, og arbeidet kommer ikke med noen garanti for at en absolutt unik stemme kan formuleres. Likevel er det riktig å si at bedriften tjener på en gjennomgang. Det er et viktig konkurransefortrinn å bruke en sterk, riktig og enhetlig tone-of-voice som bygger på bedriftens identitet / strategier.

Ordene & Vinge kan bidra til å gjøre bedriftens tone-of-voice konsistent og distinkt og gi bedriften det konkurransefortrinnet en sterk identitet er.