Visjon, misjon og kjerneverdier.

Profesjonell hjelp til å formulere den drivende visjonen og de verdiene som skal styre bedriften mot målet.

En godt formulert forretningsidé, en drivende visjon og et sett med friske kjerneverdier er en avklaring av bedriftens identitet, et styringsverktøy for ledelsen og en støtte for alle ansatte i det daglige arbeidet.

Forretningsidé. Visjon, misjon og kjerneverdier. Sammen med bedriftens langsiktige strategier / overordnede mål er dette bedriftens grunnmur.

Ordene & Vinge bistår bedrifter i arbeidet med å formulere forretningsidé, visjon, misjon og kjerneverdier.